Stoa Trevare AS startet opp i 1991, og har i dag 6 ansatte. Vi har erfaring innen byggebransjen tilbake til 1973, og er en erfaren aktør innen bygg og trevare. Vi har vårt hovedvirke innen oppføring av nybygg i Arendal og Froland-område, men tar også en gode andre tømrerrellaterte oppdrag. Opp igjennom årene har vi opparbeidet oss mange fornøyde kunder, som ikke er redd for å bruke oss igjen. Vi skal levere god kvalitet, til en pris du kan leve med.

Stoa Trevare AS er en mesterbedrift. Hvorfor skal man velge en mester?

  • En mester har solid fagkompetanse
  • En mester er en seriøs yrkesutøver
  • En mester leverer kvalitet
  • En mester er løsningsorientert
  • En mester tar ansvar for ansatte og for faget
  • En mester tar ansvar for miljøet
  • En mester gir trygghet
  • En mester ivaretar dine interesser som forbruker
  • En mester er fremtidsrettet
  • Det er lønnsomt å velge en mester